Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • Barszczowydeszcz
 • xmartii
 • friendstraveluk
 • lonelygirl15
 • peggy90brown
 • rayla
 • angelsdemon
 • unitedsoupsanimals
 • orendasophie
 • eglerion
 • moop
 • eulennest
 • morningcoffeelover
 • autostimulace
 • cigaretteburns4ever
 • kuakioho
 • tostaky
 • lapkaKot
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

2280 3cfb 420
Reposted frompierdolony pierdolony viahardqorem hardqorem

July 11 2019

6259 8c50 420
Reposted fromsoftboi softboi viaoxygenium oxygenium
4200 ff15 420
Reposted fromkarsina karsina viaoxygenium oxygenium
0890 51d2 420
Reposted fromabsurdalna absurdalna viaoxygenium oxygenium

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss viapimpmyheart pimpmyheart
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromSabela Sabela viapimpmyheart pimpmyheart
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viapimpmyheart pimpmyheart
0364 f8e4 420
Reposted fromhagis hagis viapimpmyheart pimpmyheart

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viapimpmyheart pimpmyheart
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reposted frompassionative passionative viapimpmyheart pimpmyheart
Pictured Rocks National Lakeshore~ Michigan
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapimpmyheart pimpmyheart
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
5351 e768 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawonderwall wonderwall
1734 c082 420
Reposted fromdojenka dojenka viaoxygenium oxygenium
5032 e0b4 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viakiks kiks
7091 c605 420
5030 3193 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viakiks kiks
5524 f852 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl